Västerviks Företagsgrupp logotyp

Inställd resa till Visby men vi hänvisar till Västervik Framåts arrangemang

Läs mer här>> Arrangemanget nedan genomförs och bjuds in via Astrid Lindgrens Vimmerby, Västervik Framåt och Destination Gotland. MINGLA I ALMEDALEN Välkommen att besöka Västervik i Almedalen 2019. Som en del i samarbetet mellan destinationerna Vimmerby, Visby och Västervik...
Läs mer »
Comment are off

Medlemsmöte med glassbartömning och besök hos Västervik Framåt 27/8

17.30 Bartömning i glassbaren hos Västerviks Guesthouse, Grönsakstorget. 18.15 Västervik Framåt presenterar sin verksamhet för Västerviks Företagsgrupps medlemmar i Rådhussalen 1 trappa up i Rådhuset, Stora torget.   Anmälan senast 20/8 Skicka namn, företag och antal...
Läs mer »
Comment are off

Medlemsmöte: SKB Äspölaboratoriet 19/9

Ta chansen och följ med till Äspölaboratoriet – ett världsunikt underjordiskt berglaboratorium   Vid SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn sker en stor del av forskningen kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Här...
Läs mer »
Comment are off