Västerviks Företagsgrupp logotyp

Möte hos Byggnadskontoret 8/11

Comment are off

nybyggnad-bostadshus---fasad-mot-nordost

Västerviks Företagsgrupp träffade Byggnadskontoret torsdag 8/11 2018

På kommunens hemsida kan du se informationsfilmer och ladda hem exempelritningar >>.

Ett trevligt och mycket informativt möte hölls hos Byggnadskontoret för några veckor sedan. Här är några punkter som diskuterades:

”Mitt bygge” är en digital e-tjänst som införts, ännu är det endast 8 % av ansökningarna som kommer den vägen.

Bygglovsansökningar har ökat dramatiskt de senaste 7 åren :

  • 2012: 357 stycken
  • 2013: 464
  • 2014: 482
  • 2015: 572
  • 2016: 749
  • 2017: 876
  • 2018: ca 800

Organisation har stärkts för att nå målet på handläggningstiden 8 veckor, lagkravet är 10 veckor.

Idag når man 80% på 8 veckor.

Endast 35 % av ansökningarna är kompletta från början.

Kompletteringstiden är idag 54 dagar. Samma som för ett år sedan.

Mycket pedagogiska informationsfilmer finns numera på hemsidan, digitalisering är nyckeln i framtiden!

Det mesta har blivit mycket smidigare, bland annat krävs inte originalhandlingar numera.

2017 beviljades bygglov för en bruttoarea på: 48 800 m² x 25 000 SEK = 1,22 miljarder SEK

En ny taxa som är mycket lättare att förstå håller på att färdigställas.

Man ser fram emot kommunens nya funktion ”Företagslots” som man tror kommer förbättra företagsklimatet.

 

Om författaren