Västerviks Företagsgrupp logotyp

Nytt näringslivsråd

Comment are off

I nybildade Näringslivsrådet finns företagsgruppen representerade genom Ulf Åberg, Marcus Grimerö, Matthias Jansson, Linda Gross och Malin Wall.

För att dialogen mellan kommunen och näringslivet ska bli tydligare kommer ett näringslivsråd att inrättas i Västerviks kommun. Rådet kommer att bestå av elva personer varav fyra är från kommunen.

Näringslivsrådet kommer att instiftas den 29 maj i år och ska ha som syfte att vara en länk mellan näringslivet och kommunen för informations och idéutbyte med utgångspunkt att bidra till att Västerviks kommun blir attraktiv och med ett näringsliv i tillväxt.

Om författaren